Spis treści:

  1. Statut szkoły

  2. Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter" w Gniewczynie na rok szkolny 2017/2018

  3. Konkursy organizowane w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter" w roku szk. 2017/2018

  4. Kalendarz uroczystości szkolnych i imprez w r. szk. 2017/2018

  5. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  6. Procedury działań interwencyjnych

  7. Wykaz zajęć pozalekcyjnych w r. szk. 2017/2018