Spis treści:

  1. Statut szkoły

  2. Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter" w Gniewczynie na rok szkolny 2019/2020

  3. Procedury działań interwencyjnych

  4. Regulamin zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności