Ważniejsze osiągnięcia sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w roku szk. 2009/2010

 

I m powiat – mini piłka ręczna (dziewczęta)

III rejon – mini piłka ręczna  (dziewcząt)

I m powiat – mini piłka koszykowa (dziewczęta)

III m rejon – mini piłka koszykowa (dziewczęta)

III m powiat – mini-piłka ręczna (chłopców)

III m powiat – mini- koszykówka (koszykówka)