Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”
  w Gniewczynie Łańcuckiej

37-203 Gniewczyna Łańcucka 608

Tel./fax (16)6427254

 

 Liczba odwiedzin