"Orzeł Montera"

Orzeł Montera to rzeźba przedstawiająca orła spowitego sztandarem Polski. Nieco poniżej znak Polski Walczącej. To elementy narodowej dumy. One wyznaczyły drogę naszemu znakomitemu Patronowi.

Zostały utrwalone w prostej bryle, by na zawsze przypominały nam postać Antoniego Chruściela. Ta rzeźba to symbol wiary, nadziei i wolności. Chcemy darować ją spadkobiercom tych idei: osobom, firmom, instytucjom, które zechcą przyjąć na siebie odpowiedzialność za dalsze losy naszego środowiska, naszej społeczności, i tej Małej Wielkiej Ojczyzny.

Pierwszą osobą, która przyjęła to zaszczytne wyróżnienie, była pani Jadwiga Chruściel, córka naszego patrona. Miało to miejsce 9 czerwca 2008 r.

7 maja 2009 r., podczas obchodów 20-lecia nadania szkole podstawowej imienia generała Antoniego Chruściela statuetki otrzymali: Łucja Dryś, Zdzisław Kędra, Zbigniew Niemiec. Honorowego "Orła Montera" otrzymał prezydent RP Pan Lech Kaczyński . W jego imieniu statuetkę odebrał Pan Marek Surmacz.