Nauczyciele

Pracownicy obsługi

 

Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Gniewczynie (rok szk. 2019/2020)

Jadwiga Gwóźdź -  dyrektor szkoły, matematyka

Józef Chajec  -wicedyrektor, fizyka, informatyka

Marta Niemiec   - wychowanie przedszkolne

Zofia Misiło   - wychowanie przedszkolne

Joanna Kluz   - wychowanie przedszkolne

 

Małgorzata Lasek   - edukacja wczesnoszkolna

Alicja Rachfał   - edukacja wczesnoszkolna

Grażyna Jurkiewicz  - edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Stepaniak - edukacja wczesnoszkolna

 

Magdalena Dziedzic   - język polski, historia

Jolanta Wasilewska – język polski

Alicja Kluz-Wikiera –język polski

Bogumiła Szajner   - historia, geografia

Marek Kozak   - plastyka, wychowanie fizyczne

Edward Myłek   - muzyka

Magdalena Weselak – język niemiecki, język angielski

Marta Dryś – biologia, język angielski

Bernadeta Proń – język angielski

Aneta Potępa  -  chemia, biologia

Jolanta Chajec- fizyka, technika

Jolanta Rzeczyca   - matematyka,

Andrzej Jurkiewicz – matematyka,

Wojciech Gujda   - wychowanie fizyczne

Dariusz Sanecki – wychowanie fizyczne

s. Barbara Janus   - religia

ks. Dawid Kowalczyk   - religia

Iwona Dąbek – język angielski

Joanna Tytuła – historia, wos, edb, przyroda

Waldemar Szewczyk – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Joanna Dzięgielowska - zajęcia rewalidacyjne

Marta Stafiej-Kogut   - nauczyciel-bibliotekarz, świetlica

 

 

Pracownicy obsługi

Barbara Wołowiec

Zofia Lubecka

Joanna Dźwierzyńska