Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.       

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.       

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.       

Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r.

4.       

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

5.       

Egzamin ósmoklasisty

21 – 23 kwietnia 2020 r.

6.       

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

7.       

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez Dyrektora Szkoły (zarządzenie nr 01/2019/2020):

a)      31 października 2019 r.

b)      2 kwietnia 2020 r.

c)      3 kwietnia 2020 r.

d)     21 kwietnia 2020 r.

e)      22 kwietnia 2020 r.

f)       23 kwietnia 2020 r.

g)      12 czerwca 2020 r.

h)      25 czerwca 2020 r.