Załącznik nr I do Planu Pracy Szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1.09.2016 – Rozpoczęcie roku szkolnego

15.09.2016 – Rada Pedagogiczna (czwartek godz. 1450)

22.09.2016 – Zebranie z rodzicami (czwartek godz. 1700)

14.10.2016 – Dzień Edukacji Narodowej (piątek)

1.11.2016 – Dzień Wszystkich Świętych (wtorek)

11.11.2016 – Narodowe Święto Niepodległości (piątek)

18.11.2016 – Wywiadówka śródokresowa (piątek) – godziny ustalają wychowawcy klas

23.12.2016 – 1.01.2017 – Zimowa przerwa świąteczna

6.01.2017 – Święto Trzech Króli (piątek)

12.01.2017 – Wystawianie przewidywanych ocen

13.01.2017 – termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach

16 – 29.01.2017 – ferie zimowe

1.02.2017 – Rada klasyfikacyjna (środa godz. 1450- SP i 1530- Gim)

3.02.2017 – Wywiadówka (piątek)

3.02.2017 – Koniec I semestru

6.02.2017 – Rada Pedagogiczna – analityczna po I półroczu (poniedziałek godz. 1450)

9.04.2017 – Niedziela Palmowa

13 – 18.04.2017 – Wiosenna przerwa świąteczna

19 – 20 – 21.04.2017 Egzaminy gimnazjalne (środa – czwartek – piątek)

1.05.2017 – Święto Pracy (poniedziałek)

3.05.2017 – Święto Konstytucji 3 Maja (środa)

5.05.2017 – Święto Szkoły (piątek)

11.05.2017 – Wywiadówka śródokresowa (czwartek) – godziny ustalają wychowawcy klas

1.06.2017 – Dzień Dziecka (czwartek)

2.06.2017 – Wystawianie przewidywanych ocen

5.06.2017 – termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach

15.06.2017 – Boże Ciało

19.06.2017 – Rada klasyfikacyjna (poniedziałek godz. 1450 – SP i 1530 – Gim)

23.06.2017 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

31.10.2016 – (poniedziałek) SP, Gim

2.11.2016 – (środa) SP, Gim

22.12.2016 - (czwartek) SP, Gim

19.04.2017 – egzamin gimnazjalny (Gim)

20.04.2017 - egzamin gimnazjalny (Gim)

21.04.2017 – egzamin gimnazjalny (SP, Gim)

2.05.2017 (wtorek) SP, Gim

16.06.2017 – (piątek) SP, Gim