Szanowni Państwo

Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy dziś uczestniczyć w tej pięknej uroczystości.

1.   Dziękuję Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej za objęcie honorowym patronem naszych jubileuszowych uroczystości.

2.   Dziękuję Pani Jadwidze Chruściel za wielkie serce, tak często okazywane naszej szkole.

3.   Wszystkim obecnym tu kapłanom za uroczystą koncelebrę Mszy Św. i poświęcenie pomnika.

4.   Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pana Wójta. Dziękuję za przychylne nastawienie do sprawy i problemów szkoły, za cenne wskazówki i rady podczas przygotowań do uroczystości oraz pomoc finansową niezbędną do realizacji zadania, jakim jest dzisiejszy jubileusz.

5.    Dziękuję panom radnym z Gniewczyny za aktywny udział  w przygotowaniach dzisiejszej uroczystości.

6.    Dziękuję również wojsku i harcerzom – ich obecność uświetniła jubileusz.

7.    Słowa podziękowania kieruję teraz do wieloletnich emerytowanych dyrektorów szkoły, Pani Łucji Dryś i Pana Zdzisława Kędry – bo to za Waszej kadencji, dzięki waszej determinacji szkoła w Gniewczynie otrzymała imię wielkiego naszego Rodaka, gen. Antoniego Chruściela  – Montera.

8.     Serdeczne podziękowania składam Radzie Rodziców za ogrom starań i wielki wkład pracy włożony w organizację uroczystości.

9.      Dziękuje koleżankom i kolegom nauczycielom – wszystkim bez wyjątku – bo każdy z nich ma swój wkład w ogromie zadań, poprzedzających tę uroczystość.

10.    Dziękuję uczniom naszej szkoły, którzy tak aktywnie pod okiem nauczycieli przygotowywali się do dzisiejszego dnia.

11.    Dziękuję paniom i panu z obsługi za prace porządkowe w budynku szkolnym i jej otoczeniu.

12.    Dziękuję młodzieżowej orkiestrze dętej z Tryńczy z jej kapelmistrzem Panem Edwardem Myłkiem za uświetnienie uroczystości, Panu dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury za czuwanie nad nagłośnieniem.

13.    Dziękuję wszystkim Państwu za przyjęcie naszego zaproszenia i towarzyszenie nam  w tej ważnej dla nas chwili.