Jubileusz 20 – lecia nadania Szkole Podstawowej w Gniewczynie imienia
gen. A. Chruściela „Montera”.

 

Inni o naszej uroczystości: