Jubileusz 20 – lecia nadania Szkole Podstawowej w Gniewczynie imienia gen. A. Chruściela „Montera”.

 

            Gospodarze uroczystości:

- dyrektor Zespołu Szkół w Gniewczynie, p. Barbara Tytuła

- wójt Gminy Tryńcza, p. Ryszard Jędruch.

Honorowy patronat:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Lech Kaczyński.

Gościem honorowym uroczystości była Córka Generała, Pani Jadwiga Chruściel.

Rodzinę Generała reprezentowali: Pani Bronisława Libelt, pani Joanna Brud i Pan Józef Chruściel.

 

Wśród zacnego grona Gości byli:

- Pan Marek Surmacz, doradca Prezydenta RP do spraw bezpieczeństwa

- Pan Karol Mazur, kierownik Sekcji Dydaktycznej Muzeum Powstania Warszawskiego

- Pan Andrzej Ćwierz, przedstawiciel polskiego parlamentu, poseł na sejm

- Pan Kazimierz Ziobro, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

- Pan Lucjan Kuźniar, radny Sejmiku Wojewódzkiego

- Pani Alina Pieniążek, dyrektor Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej Podkarpackiego Kuratorium Oświaty

- Pan Zbigniew Kiszka, starosta przeworski

- Pan Adam Zabłocki, dyrektor PUP w Przeworsku

- Pan Maciej Karasiński, sekretarz miasta Przeworska

- Pan Janusz Świt, z-ca burmistrza miasta Sieniawy

- Pan Wiesław Bukowski, z-ca Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Przeworsku

- Pan Jan Kwolek, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku

- Pan Wacław Puczek, Komendant Komisariatu Policji w Sieniawie

- Pani Krystyna Daszyńska, dyrektor personalna Fabryki Wagonów w Gniewczynie

- Pan Grzegorz Bednarski, prezes Zarządu Grupy Edukacyjnej Spółka Akcyjna w Kielcach

- Pani dr Aldona Kopik, manager do spraw programowych projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”

- Pan Mirosław Kopik, prezes Agencji Rozwoju Europejskiego, zarządzający projektem „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”

- Pan Zbigniew Niemiec, podpułkownik w stanie spoczynku Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Rodak z Gniewczyny, inicjator nadania imienia szkole imienia gen. A. Chruściela „Montera”

- Pan Stanisław Chmura, Rodak z Gniewczyny, były starosta dębicki

- Pan mjr Dariusz Tyl, Zastępca Dowódcy XIV Jarosławskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej

- Pan Józef Mitka, harcmistrz ZHR

- Pani Urszula Stefańska, harcmistrz ZHR, członek Rady Nadzorczej ZHR

- Pan Łukasz Mróz, podharcmistrz ZHR

- Radni powiatowej: p. Jadwiga Gwóźdź, p. Krzysztof Bartuś, p. Tadeusz Walkiewicz

- Kapłani:

·         ks. Dr Józef Bar, Oficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu

·         ks. Patryk Szymański – notariusz Sądu Metropolitalnego w Przemyślu

·         ks. Dr Edward Chmura, proboszcz parafii Królowej Polski w Jarosławiu

·         ks. Marek Duda, kapelan harcerzy

·         ks. Dr Stanisław Szałankiewicz, dziekan przeworski

·         ks. Henryk Szpila, proboszcz z Wary

·         ks. Eugeniusz Wielgos, proboszcz z Jagiełły

·         ks. Bolesław Pilek, Rodak z Jagiełły

·         ks. Józef Marek, Rodak z Jagiełły

·         ks. Władysław Bać, były proboszcz z Gniewczyny

·         ks. Krzysztof Filip, proboszcz z Gniewczyny

·         ks. Łukasz Jastrzębski, katecheta z Gniewczyny

- Radni Gminy Tryńcza:

·          p. Stanisław Kogut

·          p. Andrzej Matyja

·          p. Antoni Rzeczyca

·          p. Zbigniew Gurak

·          p. Edward Niemiec

·          p. Teofil Jakubiec

·          p. Leszek Flak

·          p. Tadeusz Korpeta

·          p. Tadeusz Wlazło

·          p. Daniel Misiło

·          p. Stefan Zarzycki

- Pracownicy samorządowi:

·         p. Bogusław Kornak

·         p. Teresa Wielgos

·         p. Władysława Rzeczyca

·         p. Zofia Nowak

·         p. Stanisław Nowak

·         p Henryk Chruściel

·         p. Władysław Tytuła

- Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Tryńcza

·         p. Zygmunt Kulpa

·         p. Jolanta Nowosielska

·         p. Andrzej Swatek

·         p. Zofia Czerwonka

·         p. Andrzej Ruchała

- Emerytowani nauczyciele ze szkoły w Gniewczynie

·         p. Łucja Dryś

·         p. Zdzisław Kędra

·         p. Ewa Wajda

·         p. Maria Szewczyk

·         p. Irena Nowak

·         p. Józefa Duży

·         p. Elżbieta Tworek

·         p. Władysława Urban

·         p. Stefania Dziedzic

·         p. Julia Niemiec

- Absolwentki szkoły – stypendystki Stypendium Naukowego im. Wandy Chruściel- Edyta Krutysz, Joanna Chruściel

 

            Uroczystość uświetnili:

- Kompania Honorowa Garnizonu Jarosław

- Południowo Wschodni Hufiec Harcerzy „Grody” ZHR

- Poczty Sztandarowe:

·         Poczet Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela PS. „Monter” z Gniewczyny

·         Poczet Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki z Ubieszyna

·         Poczet Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego z Tryńczy

·         Poczet Straży Grobowej z Gniewczyny

·         Poczet XIV Jarosławskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej

·         Poczet Powiatowej Policji z Przeworska

·         Poczet Stronnictwa Ludowego z Gniewczyny

- Młodzieżowa Orkiesta Dęta z Tryńczy pod batutą p. Edwarda Myłka

- licznie zgromadzeni mieszkańcy  z Gniewczyny i Jagiełły

 

 

Kwiaty i wieńce przed pomnikiem gen. Antoniego Chruściela „Montera” złożyli:

- Pani Jadwiga Chruściel, córka Generała

- Panie Bronisława Libelt, Joanna Brud, bratanice Generała

- w imieniu Prezydenta RP, Mark Surmacz

- w imieniu Wojewody Podkarpackiego, pani Alina Pieniążek

- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, p. Kazimierz Ziobro

- Poseł na Sejm, p. Andrzej Ćwierz

- Wiceburmistrz Sieniawy, p Janusz Świt

- Starosta Przeworski, p. Zbigniew Kiszka

- wieniec od Wójta Gminy Tryńcza i Rady Gminy; delegacji przewodniczył Wójt Gminy, pan Ryszard Jędruch

- wieniec od Południowo-Wschodniego Hufca Harcerzy „Grody”; delegacji przewodniczył podharcmistrz Łukasz Mróz

- wieniec od Dowódcy XIV Jarosławskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej – mjr Dariusz Tyl

- wieniec od nauczycieli ZS w Gniewczynie ; delegacji przewodniczył wicedyrektor Józef Chajec

- wieniec od uczniów ZS w Gniewczyny; delegacji przewodniczył p. Stanisław Kogut.

 

             Meldunek gen. Antoniemu Chruścielowi „Monterowi”

złożyła dyrektor szkoły, p. Barbara Tytuła.

              Poświecenia pomnika gen. „Montera” dokonał

 ks. Dr Józef Bar.

 

 Honorowe ORŁY MONTERA wręczono:

- Prezydentowi RP Panu Lechowi Kaczyńskiemu

            Statuetkę w imieniu Prezydenta odebrał pan Marek Surmacz

- Panu Zbigniewowi Niemcowi

            Statuetkę wręczyła pani Jadwiga Chruściel

- Pani Łucji Dryś

            Statuetkę wręczył Wójt Gminy Tryńcza, pan Ryszard Jędruch

- Pan Zdzisławowi Kędrze

            Statuetkę wręczyła dyrektor szkoły, pani Barbara Tytuła

 

 

Okolicznościowe listy przesłali:

 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Lech Kaczyński

- Wojewoda Podkarpacki pan Mirosław Karapyta

- Podkarpacki Kurator Oświaty pan Jacek Wojtas

- Poseł na Sejm RP pan Jan Bury

- Poseł na Sejm RP pan Tomasz Kulesza

- Prokurator Prokuratury Okręgowej pan Mariusz Tworek

- Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, płk Dominik Tracz

 

              Wojskową grochówkę dla uczestników uroczystości przygotowała Służba Żywnościowa Jednostki Wojskowej z Jarosławia. Przygotowaniami kierował szef Służby Żywnościowej  st. chor. Dariusz Dąbrowski