pomnik

Szkoła Podstawowa
im. gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter"
w Gniewczynie Łańcuckiej

image002.jpg