Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
im. gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter"
w Gniewczynie Łańcuckiej