pomnik

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter"
w Gniewczynie Łańcuckiej