14.06.2017r.

Rozstrzygnęliśmy wyniki konkursu starej fotografii

    Konkurs „Gmina Tryńcza, czas zatrzymany w kadrze starej fotografii” organizowany przez Zespół Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej pod patronatem Wójta Gminy Tryńcza został rozstrzygnięty.

    W dniu 8 czerwca 2017r. jury konkursu w składzie: Joanna Tytuła- nauczyciel historii i wos w ZS Gniewczyna, Marta Stafiej Kogut – nauczyciel bibliotekarz ZS Gniewczyna oraz Józef Nowosielski nauczyciel historii i wos ZS w Tryńczy dokonało oceny prac przesłanych na konkurs.

    W trwającym od maja do czerwca konkursie, skierowanym do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Tryńcza, wzięło udział 58 uczniów, którzy łącznie zgłosili wraz z opisami 151 fotografii.

    Jury konkursowe dokonując oceny przesłanych prac stwierdziło, iż wszyscy uczestnicy konkursu zgłosili fotografie posiadające dużą wartość historyczną a także sentymentalną. Fotografie opowiadają historię konkretnych osób z ważnych momentów życia takich jak wesela, pogrzeb, służba wojenna. Zdjęcia mówiły także o zwyczajach, obrzędach wiejskich i tradycjach religijnych wiejskiej społeczności: orszak ślubny, dożynki, procesje parafialne, jasełka. Nie zabrakło także fotografii przedstawiających codzienne życie mieszkańców: praca w gospodarstwie, na roli, rzemieślnictwo. Na zdjęciach odnaleźć można było architekturę sakralną, stare wiejskie zabudowy, charakterystyczny dla danej miejscowości krajobraz. Jury pragnie podkreślić wartość niektórych dołączonych opisów, zawierających nie tylko miejsce i rok wykonania fotografii, ale także dodatkowe ciekawe historie z życia bohaterów zdjęć. Najstarsza fotografie były z końca XIX  i z początku XX wieku.

Komisja konkursowa ze względu na dużą ilość zdjęć o wartości historycznej zdecydowała nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. W sposób szczególny jednak pragnie wyróżnić następujących uczniów:

1.      Martyna Matyja (III G ZS Gniewczyna)- portret pradziadków z 1931r.

2.      Patryk Kojder (II G ZS Gniewczyna)- zdjęcie klasowe Szkoła w Wólce Małkowej z 1937r

3.      Wiktoria Sieczkoś (II G ZS Gniewczyna)- prace przy sianokosach, 1945

4.      Mikołaj Konieczny (III G ZS Gniewczyna)- wiejskie dożynki; muzyką i śpiewem młodzież zachęcała mieszkańców do wspólnego świętowania, 1975r

5.      Beata Chruściel (III G ZS Gniewczyna)- niedzielne spotkanie przyjaciół nad rzeką Mleczka, 1958, sąsiedzkie spotkanie na ulicy 1966r.

6.      Patrycja Mędroń(III G ZS Gniewczyna)- wesele w rodzinie fotografia z 1895r.

7.      Jakub Wojciechowski (VI SP Gniewczyna)-„Po Paradzie Wielkanocnej na Piaskach”, 1973r.

8.      Maciej Rzeczyca (III G ZS Gniewczyna)- umajona drewniana chata, rok 1978, orszak weselny nad Mleczką 1941r.

9.      Magdalena Dryś (VI SP Gniewczyna)- Prezentacja Straży Grobowej z 1921r.

10.  Karolina Kiełbicka (II G Gniewczyna)- Kolędnicy, 1950r.

11.  Aleksandra Kubrak (II G Gniewczyna)- Suszenie zboża przed omłotem i sianokosy, 1950r.

12.  Krzysztof Chajec (II G Gniewczyna)- rodzinny wyjazd zaprzęgiem konnym do kościoła z 1947r, warsztat Kołodziejski z 1950, portrety: praprababcia i prapradziadek z 1915r,

13.  Iwona Lisek (V SP Gniewczyna)- Pradziadek, który służył w Kawalerii Konnej 1929r.

14.  Gabriela Jadam (III G Gniewczyna)- Prace w ogrodzie lata 40-te XX wieku

15.  Martyna Walanus (III G Gniewczyna)- Procesja z okazji Bożego Ciała z 1945r, Rodzina Łatyckich, Gorzyce z 1943r.

16.  Martyna Ceglak (VI SP Gniewczyna) – Pogrzeb wiejski, karawan pogrzebowy, zaprzęg konny z 1980r., wiejskie wesele w ogrodzie z 1974r.

17.  Gabriela Dryś(II G Gniewczyna)- Rodzina Sołków z 1925r.

18.  Paweł Bosak (III G Gniewczyna)- wiejskie prymicje  na Zawisłoczu, 1965r.

19.  Jakub Kluczkowski ( VI PSP Ubieszyn)- Sadzenie lipy Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego, przed budynkiem szkoły w Ubieszynie,1936r.

20.  Miłosz Henejko (I G ZS Tryńcza)- dzieci w odświętnych strojach na tle stawu, 1968r.

21.  Bartosz Kogut (IG Tryńcza)- wyjazd z tortem weselnym, Ubieszyn 1980r.

22.  Izabela Krajewska ( VI ZS Tryńcza)- gospodarze z psem, na tle wiejskiej stodoły z sianem, Głogowiec 1937r.

23.  Klaudia Skibińska (II G Tryńcza) - krajobrazy Tryńczy: zima, kościół, Wisłok, ok. 1970r.

    Organizatorzy oraz Jury dziękują wszystkim uczniom za udział w konkursie: za przedstawienie dotąd nieopisanej historii członków rodziny i lokalnej społeczności, za odtworzenie historii i losów małej ojczyzny. Szczególne podziękowanie należy się rodzicom, dziadkom i krewnym uczestników konkursu, którzy pomogli młodzieży w odszukaniu rodzinnych pamiątek i opowiedzieli im o swoich korzeniach i dziejach ziemi trynieckiej.

    Wszystkie wyróżnione zdjęcia, już dziś można zobaczyć w galerii. Wkrótce na naszej stronie ukaże się prezentacja multimedialna wyróżnionych prac.

GALERIA WYRÓŻNIONYCH ZDJĘĆ