Rada Rodziców

przew.: Maria Grzebyk

zast. przew.: Jerzy Szabowski

skarbnik: Celina Wojtuń

sekretarz: Ewelina Homa