DOKUMENTY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter" w Gniewczynie Łańcuckiej

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH