*      Scenariusz z okazji uroczystości „Święta Szkoły” (opracowali: J. Wasilewska, M. Ryznar, J. Chajec)

*      Scenariusz audycji „Polskie jasełka” (opracowali: Zofia Misiło, Katarzyna Stepaniak)

*      Turki – wielkanocna straż grobowa w Gniewczynie. Pochodzenie obyczaju. (opracowała: Bogumiła Szajner)

*      Mowa narracyjna - cykl zajęć z zakresu rozwijania mowy narracyjnej w grupie dzieci sześcioletnich (opracowała: Łucja Sznaj)

*      Scenariusz audycji radiowej z okazji XII Światowego Dnia Chorego (oprac.: Łucja Sznaj, Grażyna Kogut)

*     Położenie i środowisko geograficzne Gniewczyny (oprac. Bogumiła Szajner)

*     Zestaw egzaminacyjny dla gimnazjum z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Wizyta u babci (oprac.: Józef Chajec, Beata Hołub, Anna Pytel)

*     Program koła fizycznego (oprac.: Jolanta Chajec, Józef Chajec)

*     Plan realizacji ścieżek edukacyjnych na lekcjach matematyki w szkole podstawowej (oprac.: Jolanta Rzeczyca, Ewa Kraszy)

*        Szkolny Klub Europejski (oprac.: Marta Dryś)