Niecodzienne spotkanie w Zespole Szkół w Gniewczynie

 

22 lutego 2005r. w murach naszej szkoły odbyło się niezwykłe spotkanie. Swoją obecnością zaszczycili nas:

-         Pan Stanisław Rusznica - Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie

-         Pani Mirosława Lewińska - dyrektor Wydziału Finansowo-Administracyjnego

-         Pan Zbigniew Mierzwa - Starosta Przeworski

-         Pan Zbigniew Rynasiewicz - Starosta Leżajski

-         Pan Stanisław Chmura - Starosta Dębicki (absolwent naszej szkoły)

-         Pani Anna Chmura - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy

-         Pan Krzysztof Kłak - Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego

-         Pan Ryszard Jędruch - Wójt Gminy Tryńcza

-         Pan Stanisław Konieczny – Przewodniczący Rady Gminy Tryńcza

-         Pan Stanisław Kogut – członek Komisji Oświaty w Tryńczy.

Oficjalne spotkanie gości z całą społecznością szkolną. rozpoczęło się o godz. 1230 na hali sportowej. Jako gospodarz, na wstępie, głos zabrała dyrektor szkoły B. Tytuła. Serdecznie przywitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że ich obecność jest dla naszej szkoły dużym wyróżnieniem. Następnie młodzież szkolna przedstawiła sztukę teatralnąRomeo i Julia”- w wersji współczesnej. Za sprawne wyreżyserowanie widowiska i ciekawą kreację aktorską młodzi artyści otrzymali gromkie brawa. Gdy ucichł aplauz publiczności p. dyrektor zapoznała gości z codzienną pracą dydaktyczno-wychowawczą szkoły, podkreśliła jej sukcesy, a także  osiągnięcia uczniów i absolwentów.

Następnie głos zabrali panowie: kurator S. Rusznica,  starosta dębicki S. Chmura,  starosta przeworski Z. Mierzwa, Wójt Gminy Tryńcza R. Jędruch. W ich wypowiedziach usłyszeliśmy wiele ciepłych słów pod adresem naszej placówki.

            Po oficjalnym spotkaniu goście zwiedzili budynek szkolny. Byli zauroczeni jej funkcjonalnością i estetycznym wyglądem. Ze szczególnym sentymentem swój pobyt w naszej szkole wspominał jej absolwent Pan Stanisław Chmura. Ostatnim punktem programu wizyty było spotkanie gości z gronem pedagogicznym. W miłej atmosferze rozmawialiśmy o potrzebach szkoły, środowiska i  o możliwościach wzajemnej współpracy.

 

Scena  ze sztuki „Romeo i Julia”-  w wersji współczesnej